Thuiszorg

Veel mensen willen, met het ouder worden, zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Ze willen daarbij zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk blijven. Om aan deze wensen te kunnen voldoen is het belangrijk dat de zelfredzaamheid zo veel mogelijk behouden blijft en dat er een veilige woonsituatie is. Thuiszorgfysiotherapie kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Thuiszorgfysiotherapie wordt gegeven door fysiotherapeuten die een aanvullende opleiding hebben gevolgd om vaker, sneller en beter betrokken te kunnen worden bij de zorg voor thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiŽnten. Op deze manier kan de thuiszorgtherapeut helpen bij het handhaven van de thuissituatie, waarbij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven wordt nagestreefd. Om als thuiszorg therapeut zo effectief mogelijk te zijn wordt samengewerkt met andere zorgverleners, zoals medewerkers van de thuiszorg, ergotherapeut, huisarts, maatschappelijk werk, etc. Naast verpleegkundige zorg hebben thuiswonende cliŽnten steeds vaker hulp nodig op het gebied van mobiliteit, evenwicht, staan en lopen. Ook is individueel gerichte valpreventie voor deze groep vaak heel belangrijk. Verder zijn aanpassingen in de woonomgeving en ADL-training vaak nodig om zo zelfredzaam en veilig mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Voor al deze hulpvragen kan de thuiszorgtherapeut ingeschakeld worden.