Zorgverzekering en fysiotherapie

Fysiotherapie wordt slechts beperkt vergoed vanuit de verplichte basisziektekostenverzekering. Alleen fysiotherapie voor een aantal chronische aandoeningen (de chronische lijst) worden vanaf de 21e behandeling uit de basisverzekering vergoed . Fysiotherapie voor aandoeningen die niet op de chronische lijst staan en de eerste 20 behandelingen voor aandoeningen van de chronische lijst worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Wanneer er geen of slechts een beperkte aanvullende verzekering is komen de kosten voor eigen rekening. Onze praktijk heeft een overeenkomst met vrijwel alle zorgverzekeraars, zodat de behandelingen rechtstreeks aan hen worden gedeclareerd. Sinds 2008 is er een verplicht eigen risico ingevoerd voor de basisverzekering voor iedereen die 18jr. en ouder is. Dit eigen risico betreft alle zorgkosten m.u.v. de huisarts. Voor de aanvullende verzekeringen hangt het af van de polisvoorwaarden en geldt geen algemene regel. Voor meer informatie zie www.defysiotherapeut.com